Datorhjälp - Felsökning & Reparation av datorer

dllogob

Din specialist på datorer, service, reparationer och nätverksteknik i Sundsvall
Ring oss – 060 – 785 20 10 – alla dagar i veckan!

Miljö- och återvinningspolicy

Vi återvinner dina gamla reservdelar och komponenter

Återvinning och återbruk

När vi utför service och reparationer på utrustning blir det ofta delar över som alltid återvinns för återanvändning av metaller och annat.
I vissa fall vid uppgraderingar kan vi köpa utbytta komponenter av dig som senare kan återbrukas i andra kunders datorer.
Vårt huvudfokus är att hela tiden återanvända allt så mycket vi kan.
Bl.a. genom att spara på trasiga datorer och återanvända komponenter som t.ex. motstånd, mosfets, dioder m.m. istället för att köpa nya.

Hantering av återvinning av elkomponenter
På Datorlabbet lämnar vi in all elektrisk utrustning som inte kan användas på något sätt till återvinning. Vi får betala för detta och försöker alltid hålla det som skrotas till ett minimum och istället fokusera på återanvändning.
Hårddiskar som återvinns borras först igenom för att säkerhetsställa att ingen data hamnar på villovägar.

Miljöpolicy

På Datorlabbet är vi dedikerade till att bidra till en mer hållbar och miljövänlig framtid. Vi erkänner den påverkan som vår verksamhet inom reparation och uppgradering av datorer och laptops kan ha på miljön. Därför åtar vi oss att kontinuerligt förbättra våra arbetsprocesser och verksamheter i linje med följande principer och åtgärder:

Återanvändning och Återvinning
  1. Maximera Återanvändning: Vi strävar efter att förlänga livscykeln för datorer och laptops genom kvalitetsmässiga reparationer och uppgraderingar, vilket minimerar behovet av nyproduktion och därmed också minskar avfall.
  2. Ansvarsfull Återvinning: Vi ser till att alla delar och material som inte kan repareras eller uppgraderas återvinns på ett ansvarsfullt sätt, i enlighet med lokala och internationella återvinningsstandarder.
Energieffektivitet
  1. Energisnåla Lösningar: Vi väljer och rekommenderar energieffektiva komponenter för uppgraderingar, vilket bidrar till minskad energianvändning för slutanvändaren.
  2. Optimering av Egen Energiförbrukning: Vi arbetar aktivt för att minska vår egen energiförbrukning i våra lokaler och under våra arbetsprocesser.
Kontinuerlig Förbättring
  1. Utvärdering och Förbättring: Vi utvärderar regelbundet vår miljöpåverkan och söker kontinuerligt efter sätt att förbättra våra processer och minska vår miljöpåverkan.
  2. Öppenhet och Rapportering: Vi är transparenta med vår miljöprestation och rapporterar öppet om våra framsteg och utmaningar.