Datorhjälp - Felsökning & Reparation av datorer

dllogob

Din specialist på datorer, service, reparationer och nätverksteknik i Sundsvall
Ring oss – 060 – 785 20 10 – alla dagar i veckan!

Elektronik

Övriga elektriska apparater

Har du andra produkter med elektriska fel?
När det gäller lödning, mätning och åtgärder av mindre elektriska fel kan vi ofta åtgärda dem.
Vi har utrustning för mikroskoplödning och kan löda den mesta elektroniken.

Exempel på vad vi kan åtgärda
– Trasiga kontakter eller anslutningar till laddare eller datorer
– Bilslutsteg och ljudprocessorer
TV-apparater – läs mer här
– Skadade eller trasiga elektriska prylar, t.ex. fjärrkontroll, mp3-spelare etc.
Bilelektronik – läs mer här
– Omkontaktering av lampor eller trivselbelysning med ny kabel eller förlängning.

Datorlabbet tar bara emot produkter med svagström, under 24V för reparation och felsökning.

Behöver du hjälp med elektronik?