Datorhjälp - Felsökning & Reparation av datorer

dllogob

Din specialist på datorer, service, reparationer och nätverksteknik i Sundsvall
Ring oss – 060 – 785 20 10 – alla dagar i veckan!

Digital foreninsisk analys

I en värld där digital information flödar fritt och cybersäkerhetshoten ökar dagligen, står ditt företag inför utmaningen att skydda sin digitala integritet och tillgångar.
Här kommer Datorlabbet in i bilden som din pålitliga partner inom digital forensisk analys.

Med vår djupgående expertis och avancerade tekniska kapacitet är vi här för att säkerställa att ditt företag inte bara skyddas mot digitala hot utan också har förmågan att effektivt hantera och utreda alla typer av dataintrång och cyberincidenter.

Glöm inte!

Om ni utsatts för ett brott är det viktigt att anmäla detta till Polis och försäkringsbolag först.

Vanliga situationer där Digital Forensisk Analys är aktuellt

 1. Cyberbrott 
  Detta inkluderar hacking, identitetsstöld, obehörig dataintrång, och spridning av skadlig kod. Digital forensik hjälper till att identifiera hur en angripare kom in, vilka data som påverkades, och kan även hjälpa till att spåra gärningsmannen.

 2. Insiderhot
  Incidenter orsakade av nuvarande eller tidigare anställda som missbrukar sin åtkomst till företagets nätverk. Vi kan ofta avslöja omständigheter kring obehörig åtkomst, datastöld eller sabotage.

 3. IP-stöld (Immateriell egendomsstöld)
  Stöld av patent, upphovsrättsskyddat material eller företagshemligheter. Vi kan analysera digitala spår för att fastställa hur informationen stals och spriddes.

 4. Dataintrång och dataläckor
  Utreda hur och när säkerhetsbrott inträffade, vilken information som läcktes, och att återställa förlorad eller stulen data.

 5. Rättsliga tvister
  I många civilrättsliga tvister, såsom tvister om anställningsavtal, skilsmässor eller företagstvister, kan vi bidra med bevis genom analys av e-postmeddelanden, dokument, loggfiler och annan digital information.

 6. Missbruk av företagsresurser
  Utreda misstänkt missbruk av företagsresurser, såsom obehörig användning av företagets hårdvara eller mjukvara för personliga ändamål.

 7. Efterlevnad och revision
  Kontrollera att företag följer gällande lagar och föreskrifter genom att granska digitala loggar och systemkonfigurationer.

Vad vi inte gör

 1. Utredning av otrohet och liknande
  Vi får många frågor om vi kan utreda om en sambo eller partner har eller haft haft kontakter av olika slag. Detta är något vi inte åtar oss, dels kräver det stor förberedelse och utrustningen är ganska kostsam så en sådan utredning blir inte försvarbart att betala som privatperson.

 2. Brott som Polis eller rättsväsendet ska utreda
  Har ni utsatts för något som faller under svensk lag ser vi helst att rättsväsendet först får en möjlighet att utreda situationen. Först om de lägger ner eller avslutar sin utredning kan vi titta på händelsen och ibland faktiskt komma fram med digitala bevis som gör att en förundersökning kan återöppnas.

 3. Situationer där vår utredning kan vara olaglig 
  I vissa fall kan utredningen vi gör ske på enheter som t.ex. ägs av någon annan eller innehåller sekretessmaterial som inte ägs av vår uppdragsgivare, dessa fall avstår vi från helt.